شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقتنامه فرهنگي و هنري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/07/27 لايحه  
1361/12/02 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/12/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1362/01/07 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-