شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح قانون تضمين خريد محصولات اساسي كشاورزي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/06/22 طرح  
1399/07/02 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1399/07/09 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 85
1399/08/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1399/08/21 نامه استمهال  
1399/09/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1399/09/13 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-