شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه ايجاد و نگهداري صندوق بازنشستگي كادر انتظامي سازمان پليس قضايي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/10/20 لايحه  
1362/04/15 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1362/04/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1362/04/30 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-