شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح آيين‌نامه استخدامي كاركنان مجلس شوراي اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/11/14 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/12/05 نامه شوراي نگهبان  
1361/12/05 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1361/12/08 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1361/12/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/12/19 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-