شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن 4/2 بخشنامه شماره 13/5/444/468 مورخ 1394/6/24 پليس راهور ناجا

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/08/01 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/08/29 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/03/18 گزارش کارشناسی  
1398/04/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1398/11/08 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-