شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص اخذ 2% از فروش شركت ها و كارخانجات توسط سازمان صنايع ملي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1369/02/09 نامه سازمان بازرسي كل كشور  
1369/03/19 نامه سازمان بازرسي كل كشور  
1369/03/23 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
نامه سازمان بازرسي كل كشور به سازمان صنايع ملي ايران  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-