شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 0697/4/93/28057 - 1393/12/25 معاون اول رييس جمهور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/05/24 استعلام دیوان عدالت اداري  
1395/10/04 گزارش کارشناسی  
1396/01/07 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/02/18 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-