شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 مصوبه سيصد و هشتادمين جلسه مورخ 1379/3/3 شوراى آموزش دانشگاه تربيت مدرس

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1380/06/20 استعلام دیوان عدالت اداري  
1380/08/05 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1380/08/27 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-