شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح استفساريه مواد (3)، (4) و (5) قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1401/06/02 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1401/06/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-