شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند ب و ج موضوع 7 هشتادمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مورخ 1393/9/1 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص احتساب سوابق تحصيلي در آزمون پذيرش دستيار تخصصي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/11/16 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/03/01 گزارش کارشناسی  
1396/03/20 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/04/21 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-