شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه ترخيص اتومبيل‌هاي وارده به كشور توسط ساكنين جزاير خليح فارس، استان سيستان و بلوچستان و لارستان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/02/26 لايحه  
1361/11/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/11/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/11/23 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-