شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه افزايش سرمايه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران يا فرابورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1399/05/15 لايحه  
1399/05/29 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1399/06/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1399/06/24 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-