شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه لغو تعهد خدمت معلمان فارغ‌التحصيل مراكز تربيت معلم كه مشمول لايحه پاكسازي مي‌شوند

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/09/22 لايحه  
1360/01/19 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/01/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/02/06 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-