شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مواد 20 و 9 آيين‌نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (Ph.D) مصوب 1394/11/24 شوراي‌عالي برنامه‌ريزي آموزشي و ماده 11، بند (ج) ماده 12 و تبصره 20 ماده 11 آيين‌نامه دوره دكتري (Ph.D) مصوب 1389/8/8 شوراي برنامه ريزي آموزش‌عالي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/01/22 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/03/08 گزارش کارشناسی  
1397/04/13 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/05/20 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-