شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 36 صورتجلسه 182 كميسيون ماده 5 شورايعالى شهرسازى و معمارى

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1375/06/08 استعلام دیوان عدالت اداري  
1376/04/24 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1376/05/18 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-