شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومي كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1401/04/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1401/04/08 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1401/04/22 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1401/04/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-