شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تمديد مهلت قانوني مقرر در ماده (4) قانون چگونگي مصرف پانزده ميليارد ريال براي هزينه‌هاي عمراني طرح‌هاي عشايري موضوع مصوبه مورخ 1359/10/1 مجلس شوراي اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/06/29 لايحه  
1360/07/04 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1360/07/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/07/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/07/08 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-