شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1394/12/12 طرح  
1397/03/08 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/03/22 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/03/22 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/03/29 نامه استمهال  
1397/04/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 110
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-