شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1394/12/12 طرح  
1397/03/08 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/03/22 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/03/22 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/03/29 نامه استمهال  
1397/04/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 110
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-