شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359 شوراي انقلاب

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1386/08/13 طرح  
1387/01/27 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1387/01/28 جدول تطبيقي  
1387/02/03 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1387/02/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 100 - 110
1387/03/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي (اصرار بر مصوبه قبلي و ارسال به مجمع تشخيص مصلحت نظام)  
1387/09/09 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام  
1387/10/15 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1387/10/25 جدول تطبيقي  
1387/11/01 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1387/11/03 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 100 - 110
1387/12/14 مصوبه مجلس شوراي اسلامي (اصرار بر مصوبه قبلي و ارسال به مجمع تشخيص مصلحت نظام)  
1388/04/20 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام  
1388/05/22 متن نهايي قانون  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-