شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 26509/34/1 مورخ 5/ 11 /1379 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1380/05/02 استعلام دیوان عدالت اداري  
1380/07/28 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1380/11/14 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-