شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن تبصره يك بند 51 دستورالعمل ضوابط و شرايط بهره برداري صحيح از مراتع به منظور چراي دام

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/10/10 استعلام دیوان عدالت اداري  
1398/03/27 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/04/25 گزارش کارشناسی  
1398/04/31 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-