شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص اينكه شن و ماسه و خاك رس تابع زمين و ملك اشخاص و موقوفات است

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1366/03/20 نامه دولت  
1366/03/28 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
استفتا از حضرت آيت اله گلپايگاني  
1366/07/21 استفتا از امام خميني (ره)  
1366/08/02 پاسخ استفتاء توسط حضرت امام خميني (ره)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-