شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن ماده 16 آيين دادرسى ديوان عدالت ادارى

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1371/05/12 استعلام دیوان عدالت اداري  
1371/05/21 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1371/06/03 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-