شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 224/93/9395 مورخ 1393/7/9 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/10/03 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/02/04 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/02/18 گزارش کارشناسی  
1397/04/23 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1397/09/17 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-