شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 76403/ت52913هـ - 1395/6/25 هيأت وزيران در خصوص تشكيل كارگروه ملي آموزش 2030 با مسئوليت وزارت آموزش و پرورش

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1396/04/10 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/07/24 نظر شوراي نگهبان (ساير)  
1396/10/02 رأی دیوان عدالت اداري  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-