شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه استرداد مجرمين

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/11/13 لايحه  
1396/03/10 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1396/03/22 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/03/23 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/03/30 نامه استمهال  
1396/03/31 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1396/04/26 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-