شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات شماره 147- 80/7/1، 157- 80/9/17 و 222- 1381/9/4 شوراي اسلامي شهر اهواز

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1400/12/15 استعلام دیوان عدالت اداري  
1401/11/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-