شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اصلاح لايحه قانوني راجع به اجازه ورود و ترخيص ده دستگاه آمبولانس مورد نياز دانشگاه تهران با استفاده از معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/09/20 لايحه  
1359/12/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1359/12/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1359/12/10 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-