شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اصلاح ماده (53) قانون مرتكبين قاچاق و الحاق يك تبصره به آن

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/02/29 لايحه  
1361/04/23 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1361/04/27 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/04/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/04/30 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-