شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1394/12/04 لايحه  
1397/10/12 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/10/24 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/10/25 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/10/26 نامه استمهال  
1397/11/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 85 - 110 - 138 - 15
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-