شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه ماكو (سهامي خاص)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1401/05/19 مصوبه هيات وزيران  
1401/07/10 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1401/10/21 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1401/11/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-