شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه انتقال يك‌هزار و يك‌صد و هشتاد و شش قلم اموال منقول و غيرمنقول سازمان حفظ نباتات به شركت هواپيمايي خدمات ويژه

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/10/07 لايحه  
1361/03/30 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/04/19 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-