شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/05/14 طرح  
1361/02/14 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/02/27 نامه استمهال  
1361/03/04 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 60 - 110 - 150 - 154
1361/06/07 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1361/06/11 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 150
1361/06/17 متن نهايي قانون  
1361/07/13 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1361/07/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-