شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح نحوه رسيدگي به آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/10/30 طرح  
1359/12/02 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1359/12/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1359/12/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1359/12/13 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-