شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص مغايرت اخذ خسارت تاخيز تاديه توسط بانك ها با شرع

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1364/04/12 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-