شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل نود و يكم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1380/04/07 استفساريه  
1380/04/10 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 91
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-