شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص ماده 34 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 18/ 10/ 51

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1364/08/26 نامه شركتها ، بانكها و موسسات اعتباري  
1364/09/19 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
1366/02/03 نامه قوه قضائيه  
1366/02/12 نامه شوراي نگهبان  
1384/04/15 نامه قوه قضائيه  
1385/05/12 نامه شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1363/10/15 نامه شركت سهامي عام الكتريك ايران رشت  
1385/03/30 نامه اداره ثبت استان مركزي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-