شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شزع بودن بند 3 بخشنامه شماره 47/710 مورخ 6/ 4/ 1368 وزارت آموزش و پرورش

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1369/03/20 استعلام دیوان عدالت اداري  
1369/07/17 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1369/08/01 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-