شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اجازه به هيئت سه‌نفري جانشين هيئت‌هاي امناء

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/03/26 لايحه  
1360/07/23 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/08/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/08/24 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-