شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح استفساريه بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1400/04/09 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1400/04/23 نامه استمهال  
1400/05/04 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1400/06/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1400/06/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-