شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه تمديد مهلت اجراي قانون اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1400/11/06 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1400/11/27 نامه استمهال  
1400/12/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 74 - 3
1401/01/21 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1401/02/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-