شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اصلاح سن فرزندان ذكور مشمولين صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي و ساير صندوق‌ها در برخورداري از خدمات درماني

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1382/12/21 لايحه  
1387/02/15 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1387/02/24 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1387/02/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 75
1387/05/20 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1387/05/28 جدول تطبيقي  
1387/06/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1387/06/14 متن نهايي قانون  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-