شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 8529 در خصوص شكوائيه آقاي شمس الدين عالمي بطرفيت شوراي عالي شهر سازي ومعماري واردات مسكن شهر سازي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1366/11/24 استعلام دیوان عدالت اداري  
1368/06/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1368/07/24 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-