شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مواد 5، 4، 3، 2، 1 آيين نامه ترتيب وصول پذيره و اهدايي ، مصوب 1365/2/10 هيأت وزيران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1394/12/22 استعلام دیوان عدالت اداري  
1395/05/06 گزارش کارشناسی  
1395/05/18 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/01/21 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/02/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1396/09/11 نامه ديوان عدالت اداري  
1396/12/07 نامه ديوان عدالت اداري  
1397/04/23 نامه شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-