شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه راجع به اصلاح تبصره (57) قانون بودجه سال 1361

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/03/05 لايحه  
1361/04/10 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1361/04/13 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/04/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/04/16 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-