شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الزام دولت جهت تهيه لايحه پياده‌كردن اصل (49) قانون اساسي در مدت چهار ماه

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/02/29 طرح  
1360/05/04 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1360/05/19 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1360/05/20 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/05/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/05/22 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-