شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

تذكر به مجلس شوراي اسلامي در خصوص توجه به زمان بررسي لايحه بودجه در شوراي نگهبان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1372/11/02 تذكر شوراي نگهبانمرحله يک اصول 94 - 95
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
<<< عناوين مرتبط >>>  
لايحه بودجه سال 1372 كل كشور  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-