شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل هشتاد و يكم قانون اساسي‌

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/08/08 استفساريه  
1359/08/13 نظر شوراي نگهبان (عدم ارائه نظر تفسيري و مشورتي) اصل 81
1359/12/07 نامه دولت  
1359/12/14 نامه شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-