شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن كل بخشنامه شماره 30-201 مورخ 1397/10/09 شوراي عالي مالياتي در خصوص ماليات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختي مؤديان بابت كالاهاي خاص (انواع سيگار و محصولات دخاني، انواع بنزين، سوخت هواپيما، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/04/04 استعلام دیوان عدالت اداري  
1399/08/14 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-