شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه ايجاد هشت منطقه آزاد تجاري - صنعتي، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاري - صنعتي و ايجاد مناطق ويژه اقتصادي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/07/04 لايحه  
1397/06/11 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/07/03 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/07/04 نامه استمهال  
1397/07/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 74 - 110
1398/08/27 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/09/03 جدول تطبيقي  
1398/09/05 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/09/06 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/09/09 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 74
1398/10/11 نامه استمهال  
1398/10/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصول 45 - 85
1398/11/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/11/06 جدول تطبيقي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-